Om foreningen

Vi hjælper borgere, fortrinsvis i Randers kommune, der besøger os, ringer til os eller mailer til os.

Vi hjælper med sager og spørgsmål primært inden for det sociale område.

Det kan dog tænkes at dit spørgsmål eller din sag ikke kan behandles af os. det afgør vi.

Det er derfor en god ide at ringe ind til os i åbningstid og spørge, hvordan det forgår hos os. Åbningstiden er onsdag mellem kl 11:00 og 13:00

Husk, at hvis vi skal se på din sag, er det vigtigt, at du finder alle dokumenter i din sag frem til os.

Det er vigtigt, at hvis du har givet os nogle papirer, at du følger op ved og ringe til os
i åbningstiden, sådan at vi i fællesskab hjælpes ad også om evt frister.

Foreningen Livtagerne består udelukkende af frivillige og ulønnede personer,
der vælges på den årlige generalforsamling.

Alle borger, der får hjælp i foreningen, betaler som udgangspunkt
et årligt foreningkontingent.

Har man dokumenteret ikke råd, kan bestyrelsen i foreningen fritage
et medlem for kontingent helt eller delvist, eller for en bestemt periode

Foreningen kan også modtage tilskud til foreningens drift fra det offentlige.

Vær opmærksom på, at foreningens privatlivpolitik er opdateret.
Husk at give os besked, hvis du flytter adresse, og hvis du ikke længere ønsker at modtage henvendelser fra os.
Opstår der spørgsmål retter du blot henvendelse til os.